Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Livredderskolen

Københavns Livredderklub

Om donationen

Københavns Livredderklub blev etableret i foråret 2013 af livreddere fra TrygFonden Kystlivredning og er baseret på frivilligt arbejde. Klubben er nu Danmarks største livredderklub med 68 medlemmer. De ønsker nu at afholde kurset ”Livredderskolen” for at give børn og unge et indblik i, hvad det vil sige at være kystlivredder og dermed opfordre til, at flere dyrker livredning som en sport. Livredderskolen skal afvikles to dage i maj 2016 for i alt 80 børn i alderen 8-17 år, hvor aktiviteterne blandt andet er førstehjælp, alarmering og redning på rescue-board. De håber, at Livredderskolen kan blive en tilbagevendende begivenhed.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Københavns Livredderklub
Støttet beløb
50.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er for tidligt at sige

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forsat på sit forberedende stadie og vi mangler stadig udbetalingen af pengene fra Trygfonden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej