Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Livsglæde i skæve boliger

Fonden Missionen blandt Hjemløse (WeShelter)

Om donationen

Skæve boliger giver tag over hovedet til nogle af samfundets mest udsatte tidligere hjemløse. De skæve boliger i København er fordelt på syv enheder med 8-15 beboere i hver og med 1-2 sociale viceværter tilknyttet. Beboerne lider af ekstrem ensomhed, og flere har efterspurgt sociale aktiviteter med både deres naboer og ”almindelige” mennesker. Denne donation skal bruges til at skabe inkluderende positive fællesskaber gennem sociale madklubber, hvor frivillige sammen med beboerne tilbereder og spiser et sundt og nærende måltid. Projektet vil udover at sikre beboerne et sundt måltid mad give dem positiv social kontakt med mennesker uden for deres boligområde og på sigt styrke deres sociale kompetencer og deltagelse i fællesskaber. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem WeShelter, Hjemløseenheden i Københavns Kommune og KAB.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Fonden Missionen blandt Hjemløse (WeShelter)
Støttet beløb
1.400.000 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle tre madklubber i skæve boliger er forankret og vil blive drevet videre efter projektafslutning. Madklubberne finansieres fremadrettet af offentlige puljer (§18 og PUF) samt private fonde og donationer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har etableret madklubber i tre afdelinger af skæve boliger og har derigennem givet beboerne i de skæve boliger adgang til positive, inkluderende fællesskaber med madlavningen og måltidet som fælles tredje. Madklubberne drives af frivillige, der i samarbejde med det socialfaglige personale, har skabt en skræddersyet indsats med afsæt i beboernes ressourcer og behov. Evalueringen viser, at madklubberne har haft positiv betydning både for de enkelte beboere og for fællesskabet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Planlagte aktiviteter er gennemført. Måltal er nået. At madklubberne har foregået i aftentimerne, hvor det socialfaglige personale ikke normalt er på arbejde, har skabt driftsproblemer og ført til aflysninger,når personalet har været ramt af sygdom eller ferie, sjældent har kollegaer kunnet træde til. I forbindelse med projektafslutning har vi i dialog med Københavns Kommunes Hjemløseenhed besluttet at omlægge madklubberne, så de efter 1. april 2024 vil foregå i dagtimerne som en frokostklub.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle