Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Livsglæde weekend

Foreningen Tjeles Venner

Om donationen

Denne donation går til at opbygge og styrke netværk mellem børn fra misbrugsfamilier. Tjeles Venner er en forening for pårørende og afhængige, som har været i behandling på Behandlingscenter Tjele, der er Danmarks største center for alkoholbehandling. Alkoholisme rammer hele familien, og det vurderes, at ca. 120.000 danske børn vokser op i et utrygt hjem med en far eller mor, der er alkoholiker. Donationen gør det muligt at arrangere en weekend med musik og glæde for børnefamilier, hvor de kan møde hinanden og lære hinanden at kende. Gennem fællesskabet skal børnene opleve, at de ikke er alene og frem for alt lære, at de er helt uden skyld i, at deres familie mistrives. Hvis familierne ønsker det, vil foreningen sørge for at oprette netværksgrupper, så familierne kan holde kontakten efterfølgende.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Tjeles Venner
Støttet beløb
200.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der opstod venskaber på tværs og nogle af de voksne, ville forsøge at starte en netværksgruppe, hvor børnene også skal være med

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Weekenden var helt igennem en stor succes. Mange nye venskaber opstod blandt både børn og veksne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde arrangeret leje som, skattejagt, stafet og meget mere. Samtidig var der rig muglighed for, at de også sammen kunne hygge sig uden nogen aktiviteter fra vores side.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start