Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Livskvalitet

Region Syddanmark

Om donationen

Undersøgelser viser, at det der måles i nationale undersøgelser påvirker, hvad der er fokus på. TrygFonden støttede derfor Danmarks Statistik i 2014 til opbyggelsen af en platform, hvor institutioner og organisationer kunne hente information omkring livskvaliteten i deres region eller kommune. Dette projekt omhandler udførelsen af 1.000 interviews i fire kommuner i region Syddanmark omhandlende faktorer, der har indvirkning på livskvalitet. Disse data vil indgå i den nye platform og vil kunne bruges af regionen til monitorering af udviklingen i regionen. Data fra de resterende 18 kommuner i regionen vil komme fra Danmarks Statistik.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Region Syddanmark
Støttet beløb
625.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Danmarks Statistik har elveret data om både livsindikatorer og baggrundsvariable fra deres registre. Dette har vi samlet til én database, hvorpå vi selv laver udtrækkene.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I 2016 blev resultater for politikere og institutionsfolk på en konference, der blev afholdt i samarbejde med Danmarks Statistik. Resultaterne blev omtalt både nationalt (TV og aviser) og regionalt. I 2017 udsendes en publikation med resultater for hver af de 22 kommuner i regionen. Disse vil blive diskuteret på møder med kommunerne. Desuden samarbejdes med udvalgte kommuner om at gå dybere ned i materialet. Kommunepublikationerne plejer at blive gjort til genstand for bredere diskussion i offentligheden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteterne er rigtige. Nogle af kommunerne er så interesserede, at vi laver mere dybtgående analyser til dem. Vi forventer også at publicere resultater på den konference Danmarks Statistik forventes at afholde af mere forskningskarakter