Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Livskvalitet og friske sanser

Plejehjemmet Herluf Trolle

Om donationen

Med projektet ’Livskvalitet og friske sanser’ vil plejecentret skabe de bedst mulige omgivelser for de 49 beboere med tryghed, ro, nærvær og friske sanser. Centrets musikpædagog har gode erfaringer med at kombinere musik fra en musikvogn med afslapning i en Wellness Nordic Gyngestol, som var til låns. Med donationen kan plejecentret indkøbe gyngestole og musikvogne, så alle plejehjemmets fem afdelinger kan anvende musik som et redskab til at skabe trygge og nærværende rammer for beboere, som ved at sidde i gyngestolen kan få mere ro i både krop og sind.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Plejehjemmet Herluf Trolle
Støttet beløb
290.000 kr., år 2023
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen er lykkedes i den forstand, at flere og flere bliver fortrolige med at bruge de indkøbte musikvogne og sansestole til gavn og glæde for både beboere, pårørende og personale. Vi har dog stadig et arbejde at gøre for at få alle med. Derfor slutter vi heller ikke projektet her, men fortsætter med de tiltag vi har i gang. Vi fortsætter også med møder i projektgruppen, så vi fortsat kan holde fokus og sikre den bedste brug af de indkøbte hjælpemidler.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har gennem det sidste år nedsat brugen af psykofarmaka, således at det kun er beboere med en psykiatrisk lidelse, der får psykofarmaka. Både musikvogne og sansestole er blevet en vigtig daglig ressource på afdelingerne både til at skabe en rolig og tryg stemning i fællesstuen, og hos den enkelte beboer. Mange medarbejdere er blevet fortrolige med brugen af musikvognen og sansestolen, og processen er fortsat i gang. Projektet har øget fagligheden og trygheden, men der kan ske endnu mere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hele projektet har handlet om at implementere brugen af musikvogne og sansestole i dagligdagen på plejehjemmet. Så aktiviteterne har været de rigtige til at nå vores mål. Det er dog gået langsommere end først antaget, men med udholdenhed og vedvarende tilbagevendende fokus arbejder vi os hele tiden fremad mod bedre og større bevidst brug af de mange muligheder i både musikvogne og sansestole. Vi har tre musikvogne til fem afdelinger. Vi håber meget på at få penge til to mere. Tre stole er nok.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår