Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Livslinien på UFM 2019

Livslinien

Om donationen

Der er op mod 10.000 selvmordsforsøg om året i Danmark, hvoraf langt størstedelen er blandt unge i alderen 15-30 år. Livslinien tilbyder anonym rådgivning til selvmordstruede personer, deres pårørende samt efterladte. Rådgivningen foregår via telefon, net og chat og varetages af cirka 200 frivillige rådgivere. Denne donation går til Livsliniens deltagelse ved Ungdommens Folkemøde 2019, hvor målet er at dele viden om selvmord og selvmordsforebyggelse med unge i målgruppen 15-19 år gennem bl.a. oplæg fra Livsliniens medarbejdere samt personlige fortællinger fra efterladte og personer, der har overlevet selvmordsforsøg.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Livslinien
Støttet beløb
40.000 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dette lykkedes vi rigtig godt med. Der var et politisk niveau, som kun delvist blev meget konkret, men som vi fandt nødvendigt og interessant for målgruppen. Ud over det havde vi nogle aktiviteter, hvor der blev talt meget konkret til og med de unge om, hvordan man kan forholde sig, hvis man får selvmordstanker eller kender en der gør. Forhåbentlig var de budskaber nogle de tager med sig og også kan give videre til andre, hvis det bliver nødvendigt og/eller på anden vis relevant.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde i år to debatter med samlet set otte folketingspolitikere, som hver især tilkendegav opbakning til en fortsættelse af Livsliniens natteåbent (fra kl. 23-04) på telefonrådgivningen, som står til at udløbe ved årsskiftet, da SATS puljemidlerne ophører. Dette blev i år den vigtigste opgave for os, da vi er afhængige af politisk indgriben/ageren for at kunne fortsætte med denne åbningstid. Dette var vi meget tilfredse med. Ligeledes var vi meget tilfredse med vores to workshops, hvor cirka 70 unge deltog aktivt og bidragede med gode diskussioner vedrørende unge og selvmordsadfærd. Vi ville gerne, samlet set, have haft flere unge forbi stadepladsen i løbet af de to dage, hvilket tæller ned i den samlede bedømmelse.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dette kan også være lidt svært at svare på. Vi fik lavet de aktiviteter, som vi gerne ville, og som gav mening ift. de opstillede mål, og vi er meget tilfredse med gennemførelsen af disse. Selvmord er et svært emne at forholde sig aktivt til - også for unge mennesker. Derfor er det heller ikke alle, de vælger at komme ind forbi vores stadeplads. Men at dømme på den aktive deltagelse blandt dem der var der, så ramte vi det vi gerne ville. Men vi vil tænke over fremadrettet, om vi kan gøre noget for i endnu højere grad at få de unge til at komme ind på vores stadeplads til trods for det for mange svære, sårbare og tabuiserede emne.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet