Søg støtte

Søg

Selvevaluering

løn til frivilligkoordinator

Aalborgprovstiers Menighedspleje

Om donationen

Aalborgprostiers Menighedspleje indgik i 2009 en samarbejdsaftale med hovedorganisationen Samvirkende Menighedsplejer om ansættelsen af en frivilligkoordinator. Formålet med det frivillige arbejde i menighedsplejen er primært at aflaste pårørende, der til dagligt passer kronisk syg eller døende familiemedlemmer i eget hjem. Samvirkende Menighedsplejer ville betale lønnen de to første år, mens Aalborgprostiers Menighedspleje selv skulle finde midlerne til de sidste tre år. Donationen fra TrygFonden skal være et tilskud til lønnen til frivilligkoordinatoren.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Aalborgprovstiers Menighedspleje
Støttet beløb
75.000 kr., år 2013
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nu er min stilling betalt af de mange sogne, som er medlemmer af Aalborgprovstiers M.pl. De fik mulighed for at se, hvor meget det løftede hele foreningens arbejde, at have en ansat koordinator. De kan se, at vi hjælper mange flere på denne måde. Og det ønsker de at være en del af.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alt er vokset, siden der blev ansat en deltids koordinator, som er undertegnede, Birgitte V. Mortensen. Vi er gået fra 9 frivillige til 44 frivillige. Vi har fået nye samarbejdesaftaler med Aalborg Kommune og med Aalborg Universitetshospital. Vi hjælper flere og flere for hvert år, der går. Vi har opnået en ro og stabilietet, som konsekvens, af dette. Samt af det faktum, at Kommunens ansatte har tillid til og os og henvender sig, næsten hver dag, om borgere, der har behov for enten en besøgsven, en aflaster, en vågekone eller for at komme i vores Café for demente. De frivillige er glade for opgaverne og dem, der har behov for hjælp er taknemmelige og bliver aflastede og/eller får nye glæde og indhold i livet, på trods af langvarig sygdom, såsom demens. I demenscaféen siger de alle, at det er ugens højdepunkt, at kommer her. Det er vi meget glade for. Også for det gode samarbejde med Aalborg Kommune samt med Aalborg Universitetshospital.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det kan man altid. Men da vi som forening særligt har opdyrket vores viden om demens igennem årtier, så er det et område, hvor vi hele tiden er med i fronten af hvad der kan skabes af aktiviteter med demensramte. Vi arbejder meget med erindring, musik, berøring - herunder massage og wellness. Med Cadlelight Dinners. Med busture til relevante steder. Vi ser mennesket inde bag sygdommen og bygger relationer op.