Søg støtte

Søg

Selvevaluering

lysrådgivning til synshandicap

Center for Syn og hjælpemidler (CSH)

Om donationen

Center for Syn og Hjælpemidler (CSH) er en kommunal institution, der bl.a. giver lysrådgivning til borgere, som enten er svagsynet grundet varig øjensygdom, eller som følge af en hjerneskade eller hjernerystelse har synspåvirkninger. Belysning har en stor betydning for borgernes livskvalitet og sociale liv, og derfor er den rette mængde lys og farvemætning vigtig for dem. Denne donation går derfor til et nyt og tidssvarende lysafprøvningsrum, hvormed CSH kan tilbyde borgerne den bedste rådgivning og hjælp til at afklare, hvornår lyset føles behageligt, og hvornår synsfeltet bliver bedst muligt, så de kan indrette sig efter det, fx i deres hjem og på arbejdspladsen, og dermed fastholde et aktivt liv.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Center for Syn og hjælpemidler (CSH)
Støttet beløb
172.003 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dette er uændret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er en 8'er, da der er nogle fejl på produktet som skal udbedres. Langt de fleste kan udbedres med en opdatering af software.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej, vi blev ramt af nedlukning grundet corona, det kunne vi ikke have forbedret os på. Vi har formået at tilpasse aktiviteterne i et omfang, der gør at vi bestemt er nået i mål.