Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Lyt til børn og unges stemmer.

Aarhus Universitetshospital

Om donationen

Donationen går til et projekt, der skal gøre det muligt at undersøge patienttilfredsheden blandt børn og unge i sundhedsvæsenet. Patienttilfredsundersøgelser benyttes i stigende grad til målinger af sygehusvæsenets kvalitet, men der fokuseres fortrinsvis på voksne patienter. Forskning viser dog, at børn og unge også har holdninger til den behandling, de modtager på hospitalet. Forskerne skal derfor oversætte tre spørgeskemaer, som benyttes i England, og som sætter fokus på børn og unges oplevelser af den behandling og kvalitet, som de modtager i en børn- og ungeklinik. Spørgeskemaerne skal medvirke til at synliggøre de områder, hvor børn og unge oplever behov for kvalitetsforbedring, og give mulighed for at følge udviklingen af deres vurderinger. Når spørgeskemaerne er færdigtestede, vil de blive implementeret som en del af et besøg i Børn og Ungeklinikken på Aarhus Universitetshospital med mulighed for, at landets øvrige børn- og ungeklinikker kan anvende skemaerne.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Aarhus Universitetshospital
Støttet beløb
179.500 kr., år 2020
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
At jeg som projektansvarlig er en del af klinisk praksis, så havde jeg kendskab til arbejdsgangene og derfor naturligt kunne ændre arbejdsgange så implementeringen hurtig blev en del af dagens arbejdsgang.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Data er publiceret i Journal of Pediatric Nursing og artiklen hedder: Danish translation and cultural adaptation of a patient reported experience measure for children and adolescents.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målene er stort set opnået men vi mangler at få publiceret artikel nr. 2 som er i proces.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet