Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Lyt til patientens stemme

Aarhus Universitetshospital

Om donationen

Afdelingen Kvindesygdomme og Fødsler på Aarhus Universitetshospital har årligt cirka 90.000 ambulante besøg og 21.000 sengedage. Med denne donation ønsker afdelingen at udvikle og afprøve patient-podcasts som metode til fagprofessionelles forbedring af klinisk praksis. Tidligere projekter har vist, at når patienter alene får lov til at udtrykke sig, lytter sundhedsprofessionelle på en mere åben og empatisk måde. Afdelingen har haft et pilotprojekt med patient-podcasts for gravide med diabetes, som oplevede store forbedringer i patientforløbet. Projektet er en del af et større projekt om udformningen af en ”Behandlingsansvarlig læge”, der er et samarbejde mellem Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger. Brugen af podcasts skal sikre, at det udelukkende er patientens stemme, der lyder i rummet, og på den måde sikre et fokus på patienten. Til slut i projektet vil der blive udarbejdet en drejebog til andre afdelinger, der ligeledes ønsker at arbejde med patient-podcasts med henblik på at forbedre patientforløbet.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Aarhus Universitetshospital
Støttet beløb
400.000 kr., år 2017
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
IO projektperioden rigtig fint, men sygehuset er p.t. inde i en omstillingsproces - patientforløb og samarbejdsflader ændres en del. Derfor skal konceptet og PAL-forløbet udbredes til nye grupper af personaler eller tilpasses nye forløbstyper. Altså en ongoing proces med forankring.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik afprøvet podcast som metode til forbedring af klinisk praksis (teknisk som processuelt) og produceret et meget anvendeligt værktøj, hvis andre afdelinger/organisationer ønsker at anvende konceptet. Samtidig fik vi - med udgangspunkt i patientstemmerne - engageret en stor gruppe af vores klinikere i en fælles tværfaglig forbedring af de enkelte patientforløb, hvor en PAL-ordning er relevant og reelt ønsket af patienter. At det ikke blev en 10´er skyldes, at vi gerne ville have nået at få vores resultat spredt og delt med endnu flere samarbejdspartnere. Men vi arbejder videre herme.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der kunne med fordel have været undervist lidt mere i designmetoden ift. involverede klinikere.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv