Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Madfællesskaber i Tingbjerg

Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus

Om donationen

Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus lægger hus til caféen Mors Varme Hænder, som er en forening etableret af lokale kvinder. Caféen er et samlingspunkt for et godt lokalt fællesskab, og denne donation går til at udvikle stedet og få flere til at deltage i de kulturelle aktiviteter og fællesspisninger. De frivillige i caféen skal på madlavningskurser, og der skal rekrutteres flere hænder, som skal uddannes i at drive en bæredygtig café baseret på frivillighed. Indsatsen er et samarbejde mellem Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus, Helhedsplanen i Tingbjerg & Utterslevhuse og caféens frivillige. Ambitionen er at udruste de frivillige med de rette kompetencer, så caféen kan udvikle sig til at blive økonomisk selvstændig og selvkørende.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus
Støttet beløb
158.980 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det går bedre og bedre for cafeen. Flere er begyndt at komme der, og de har fået skabt et godt ry af at lave god vegetarisk mad. Kurserne har helt sikkert hjulpet med at styrke de frivilliges kompetencer og cafeen som fællesskab. Trygfonden har hjulpet med at give cafeen den nødvendige saltvandsindsprøjtning for at kunne forankre sig i lokalmiljøet. Fremadrettet vil flere kurser kunne skabe et større navn med hjemmeblandede krydderier og catering ligesom Send Flere Krydderier og Ishtar.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Cafeen er virkelig boomet både økonomisk (jf. økonomibilag) og som et stærkt positivt fællesskab for Tingbjergs beboere. De frivillige i cafeen har udviklet sig meget med madlavningskurserne og de har travlt med frokost og take away bestillinger. Efter infoaftenen er der kommet flere frivillige, som tager ejerskab og ansvar, og de bliver klædt på af Ingerfairkurserne. Cafeen er blevet mere selvstændig, men ikke helt selvkørende, da det tager tid at uddanne en frivillig koordinator.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Grundet Corona kom der et break i flowet. Især kurserne med Ingerfair blev brudt op. Før nedlukningen havde vi en infoaften med rekruttering af nye frivillige, men kun en lille del kom tilbage. Det har været svært at få en koordinator til at overtage al den boligsociale medarbejders arbejde. Madlavningskurserne hos Meyers var spot on. Især bagning med surdej, menuplanlægning og arbejdsrutiner fik kvinderne meget ud af. Man kunne have fokuseret mere på Meyers kurserne.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle