Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Madtropperne 2017

Madkulturen

Om donationen

Flere og flere børn og unge er overvægtige og har problemer med usund kost. Hvert femte barn i Danmark er i dag overvægtigt, og vægtproblemerne fortsætter ofte ind i voksenlivet. Dette projekt er blevet til i et partnerskab mellem Madkulturen og Spejdernes Lejr på baggrund af en erkendelse af, at mange lejrture er præget af, at der serveres færdigretter. Spejdernes Lejr 2017 er Danmarks største spejderlejr og afholdes i juli ved Sønderborg med 40.000 deltagere. Donationen går til Madtropperne, der er en madlavningsaktivitet, som skal inspirere spejdere og styrke deres madkompetencer gennem et forløb med tilberedning af et måltid over bål med råvarer i sæson. Formålet med projektet er således at inspirere og vejlede børn og unge om sund kost, som de kan tage med videre i deres liv.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Madkulturen
Støttet beløb
2.000.000 kr., år 2017
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
For at støtte op om forankringen i spejderbevægelsen er der udarbejdet en håndbog samt et opskriftshæfte, som alle kan downloade. Desuden kan spejdere gennemføre Madtropperne-aktiviteten i deres patrulje ved at følge en aktivitetsbeskrivelse, og derved få tildelt Madtroppernes spejdermærke. Vi afventer godkendelse fra Spejdersport for at få etableret en aftale om, at mærket kan udleveres i kædens butikker over hele landet. Mærket kategoriseres som et ”uofficielt” mærke for at sikre, at spejdere fra alle korps har mulighed for at opnå mærket. Opfølgning med spejderlederne og fortsat formidling af Madtroppernes principper kunne bidrage til en endnu stærkere forankring af konceptet fremover.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ad 1) 50 spejderledere (justeret mål – se begrundelse under punktet ”Målgruppe”) har gennemført kulinarisk kørekort kursus (spor 1). Kursusevalueringen viser, at alle de adspurgte spejderledere i høj grad eller i nogen grad føler sig klædt på til at være madguide på Madtropperne på Spejdernes Lejr 2017. Ad 2) Evalueringen af madaktiviteten (spor 2) viser, at 84 % af de adspurgte spejderledere mener, at Madtropperne i høj eller nogen grad har givet spejderne et indblik i, hvor maden kommer fra, og hvem der producerer den. 100 % vurderer, at Madtropperne i høj eller nogen grad har bidraget til at give spejderne træning i at lave hjemmelavet mad af friske råvarer. Ad 3) 98 % mener, at Madtropperne i høj eller nogen grad har givet spejderne en sjov oplevelse med at lave mad. 94 % vurderer, at Madtropperne har bidraget til at give spejderne mod på at prøve at spise noget, de ikke har smagt før. Ad 4) I åbne besvarelser beskriver et stort antal spejderledere, at madaktiviteten har inspireret dem til at lave mad fra bunden, over bål og med mere involvering af spejderne. En spejderleder skriver eksempelvis, at de vil: ”Prøve anderledes retter med andre råvarer end vi *plejer* at bruge når vi er på lejr. Fisk over bål var et hit. Vi vil udfordre os selv til at tænke anderledes og mere spændende bålmad i fremtiden. Børnene skal være en større del af madlavningen, det behøver ikke altid være lederne som står for madfremstillingen - mere børneinvolvering, for de kan jo godt!”. Ad 5-8) Effekten af projektet på længere sigt er ikke mulig at vurdere på nuværende tidspunkt, men evalueringerne af kulinarisk kørekort og madaktiviteten indikerer, at Madtropperne har gjort stort indtryk på spejderledere og spejdere. Eksempelvis vil et imponerende stort antal spejderledere anbefale andre at deltage i Madtroppernes aktivitet en anden gang (NPS = 75). 94 % af lederne giver udtryk for, at de har lyst til at lave mad som på Madtropperne hjemme i spejdergruppen – og lige så mange mener, at det ville være praktisk muligt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Spor 1: Da det var sværere end forventet at rekruttere frivillige i spejderbevægelsen til Kulinarisk kørekort, valgte vi at afholde to kurser med hver 25 deltagere. Det ene var et komprimeret kursus på én dag lige inden lejren. Erfaringen viste, at det var svært for spejderlederne at afsætte en hel weekend til kursus, men at et éndagskursus klædte spejderlederne tilstrækkeligt på. Vi erfarede også, at det var nødvendigt at rekruttere frivillige tidligere, end vi havde mulighed for i den planlagte projektperiode, da frivillige på Spejdernes Lejr vælger ”job” flere måneder før lejren. Til gengæld gav mange udtryk for, at de gerne ville have været med, hvis de havde kendt til muligheden tidligere. Spor 2: De 2000 pladser på Madtroppernes aktivitet blev revet væk. Hvis vi havde haft et større hold af kulinariske vejledere, ville vi sandsynligvis kunne have haft mere end dobbelt så mange deltagere. Leveringen af grej og råvarer til Madtropperne gav udfordringer. Dels fordi vejret bød på en del regn. Dels fordi der var kørselsforbud på lejrens område i dagtimerne, som særligt var et benspænd for de små lokale producenter, vi samarbejdede med. Madtroppernes område kunne med fordel have været placeret i udkanten af lejren, så det var muligt at fragte varer direkte dertil. Under lejrens afvikling besluttede vi at gennemføre en ekstra aktivitet for 30 udsatte børn og unge. De var glade og nysgerrige, og det viste os, at Madtroppernes koncept potentielt kan tilpasses og bredes ud til andre målgrupper. Spor 3: Kompetenceudviklingsforløbet for 50 spejderledere satte fokus på at løfte kvaliteten af de rugbrødsmadder, som ofte er på menuen i landets spejdergrupper. Den hverdagsnære tilgang og et stærkt fokus på, hvordan man som spejderleder kan ændre maden i en sundere og mere spændende retning med små greb, vakte begejstring hos deltagerne. Aktiviteten kunne skaleres op og tilpasses en yngre målgruppe.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.



Mere om vores fokusområde Klar til livet