Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Malte og Maltes mave

Komiteen for Sundhedsoplysning

Om donationen

En del af behandlingen af børn med funktionelle lidelser er information til barn og forældre om, hvad en funktionel lidelse er, og hvordan man handler hensigtsmæssigt i forhold til sygdommen. I 2016 udkom børnebogen ”Malte og Maltes Mave” med støtte fra TrygFonden. Bogen er blevet en stor succes og er efterhånden blevet en fast del af den behandling, som tilbydes på landets børneafdelinger og hos mange praktiserende læger. Med donationen kan bogen genoptrykkes i 5.000 eksemplarer.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Komiteen for Sundhedsoplysning
Støttet beløb
89.180 kr., år 2020
Fokusområde
Mental sundhed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Bogen bestilles løbende - hvorfor man må antage at projektet og dermed forankringen er lykkedes.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der blev i december trykt 5.000 stk. og vi har pr. 1. marts allerede udleveret 526 stk.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej

Fokusområde

Mental sundhed

Vi arbejder for et samfund, hvor færre bliver psykisk syge, hvor flere bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom, og hvor der er tolerance over for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom.
Mere om vores fokusområde Mental sundhed