Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mandecamp

Kræftens Bekæmpelses Lokalafdeling i Middelfart

Om donationen

Med donationen kan Kræftens Bekæmpelse Lokalafdeling Middelfart afholde en weekend for 40 mænd, der har eller har haft kræft, er i livsforlængende behandling eller er efterladte. I løbet af weekenden er der foredrag om motion og madens betydning, og om hvordan man bruger naturen. Derudover er der tid til socialt samvær, hvor mændene kan skabe et netværk. Formålet er at styrke fællesskabet, forebygge ensomhed og isolation samt give deltagerne mulighed for et bedre socialt liv med netværk.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Kræftens Bekæmpelses Lokalafdeling i Middelfart
Støttet beløb
31.000 kr., år 2023
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det vil helt naturlig ske når snakken i de lokale mandegrupper falder på Mande Campen

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle tog hjem og var glade

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
foredragene blev godt modtaget og de fik relevante oplysninger med hjem som de kunne bruge i hverdagen

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår