Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Medfødte alkoholskader.

Foreningen "FASD-mennesker med medfødt alkoholskade"

Om donationen

Foreningen ”FASD-mennesker med medfødt alkoholskade” arbejder for at hjælpe mennesker, der lever med FASD, og tilbyder bl.a. gratis undervisningsforløb til skoler, institutioner og kommuner for at oplyse om FASD og opnå forståelse for mennesker med FASD. Foreningen etablerer også grupper, hvor unge med FASD kan mødes, udveksle erfaringer og lave aktiviteter sammen. På sigt er ønsket at blive landsdækkende. Denne donation går til fortsættelse af foreningens aktiviteter og tilbud.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Foreningen "FASD-mennesker med medfødt alkoholskade"
Støttet beløb
30.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået gjort en gruppe unge med medfødt alkohol syndrom opmærksomme på foreningen og at de her igennem kan mødes med ligesindede samt få støtte og vejledning omkring deres syndrom. Ligeledes har pårørende samt enkelte fagfolk været i dialog med os omkring de udfordringer, man kan blive mødt med i forhold til FAS.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået etableret en madklub for unge med Føtalt Alkohol Syndrom. De unge mødtes / mødes med en fra bestyrelsen til madlavning en gang om måneden. Dette giver de unge mulighed for at møde ligesindede, som de kan dele erfaringer og tanker med. Vi er stadig i fasen af at få etableret en afdeling af vores forening i Jylland. På syd Sjælland og Lolland-Falster er der dog plejefamilier til børn med FAS, som har givet udtryk for behovet for en afdeling på deres kanter. Ydermere har vores formand læge May Olofsson været ude i flere kommuner og holdt oplæg samt været interviewet til "Hjernekassen" hos Peter Madsen på DR for at udbrede kendskabet til Føtalt Alkohol Syndrom. Der har også været en udflugt til Zoologisk Have, hvilket de unge var meget begejstrede for.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne som forening have haft større fokus på og opsøgning af de professionelle instanser, herunder jordmødre samt fertilitetsklinikker, alment praktiserende læger, psykologer, m.m. En undervisningsfilm til fagfolk ville være relevant.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start