Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Medvandring og Familiehjælp

Silkeborg Oasekirke

Om donationen

Oasiskirken Silkeborg har som led i deres sociale arbejde tilbudt at skabe kontakt mellem ressourcestærke frivillige og sårbare mennesker via en såkaldt medvandreordning. Gennem ordningen får de socialt udsatte støtte til at tackle hverdagens udfordringer. For at kunne inkludere og sætte særligt fokus på sårbare gravide kvinder, ønsker Oasiskirken at rekruttere en ny gruppe frivillige. En projektleder skal derfor matche, screene og uddanne de frivillige, til at varetage den nye opgave. Denne donation går derfor til at kunne fordoble projektlederens timer fra 10 til 20 timer om ugen. Det er målet, at 120 udsatte kvinder vil indgå i projektet, og der skal etableres 30 nye forløb om året.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Silkeborg Oasekirke
Støttet beløb
442.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
KSA Silkeborg, har gennem en 2 års periode afsøgt sponsorindtægter og §18 midler og fundet midler til at bidrage til samarbejdet og indsatsen i Medvandrerordningen. Det drejer sig om udgifter på følgende poster: frivillig-forsikringer, PR-materiale, Frivillig Håndbog, GDPR sikrede ansøgningssystemer, børneattester, Hjemmeside, frivillighvervning og kursus aktiviteter. Det fælles samarbejde omkring arrangementer og aktiviteter har styrket vores netværk, adgang til information og ressourcer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Borgerne har i høj grad oplevet, at få den beskrevne hjælp. Se bilag. Screeningsamtaler, match- og evalueringsmøder er afholdt for alle forløb, til de frivilliges store tilfredshed. Der er i hele perioden oprette 30 nye forløb, altså færre end håbet. Dette skyldes dels situationen under coronanedlukningen, men også at det har taget tid at få gang i Familiehjælpen. Interessen er vokset, efter at projektleder har haft mulighed for at fremlægge ved en samling for alle sundhedsplejersker.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har vist sig at være et bedre niveau for de frivillige kun at møde op til undervisning 2 gange årligt. Til gengæld oplever de, at det er relevant undervisning med emner som: Hvordan finder jeg rundt i det kommunale system, Mentorskab, Senfølger af seksuelle overgreb og incest, Hvor går grænsen for frivilliges omsorg og hjælp og Fremmed i Mellemøsten- om kulturforskelle. Den tætte kontakt til de frivillige i begyndelsen af forløbet er af stor værdi og gør at de senere ved behov henvender sig.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start