Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Megafon - podcast´s

Landsforeningen Autisme

Om donationen

Denne donation går til produktionen af podcasts, der udarbejdes i samarbejde med unge med autisme. Temaerne for podcastene er 1) forbudte følelser 2) umulige dilemmaer 3) hvad mener jeg om ... Børn og unge med kognitive udfordringer er ofte angste for at begå fejl. Det kan betyde, at de går med til ting, der overskrider deres egne grænser, fordi de ikke kan bedømme, om en situation er normal, unormal, deres egen eller andres fejl. Projektet skal hjælpe målgruppen med at blive bedre til at passe på sig selv og indgå i sammenhænge på lige fod med andre.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Landsforeningen Autisme
Støttet beløb
500.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen som beskrevet herover, er ikke den forankring vi efter afsluttet projekt ønsker. Vi er blevet klogere gennem vores analyse af målgruppens medievaner, gennem fokusgruppens feedback og gennem interaktionen med podcasten på vores Instagram profil. Vi vælger at fastholde forankring gennem SIKON. Men har udskiftet blad, hjemmeside og artikler med et fælleskab på instagram, der er orienteret mod dialog mellem unge autister.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har skabt et podcast-univers, der giver redskaber til unge autister, til at begå sig i en verden, hvor ungdomslivet sociale situationer indenfor både magt, sex, grænser, svære følelser, selvstændighed, og udsathed kan give udfordringer, når man er autist. Podcast-formatet er blevet modtaget positivt af både lyttere og fokusgruppe. For unge autister, der har brug for struktur, tryghed og forudsigelighed – og ikke mindst at kunne være med i eget tempo, har podcast vist sig at være rigtigt!

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Podcast og de producerede programmer var det helt rigtige valg. Dog viste "umulige dilemmaer" (som vi har omdøbt til grænser) sig at egne sig bedre til undervisningsbrug end til selv-lyting for de unge. Man kunne med fordel have produceret flere afsnit af "Svære følelser". Disse afsnit er ømme, ærlige og giver de unge lyttere rigtig meget.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start