Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mentorer for psykisk sårbare

Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet

Om donationen

Efterspørgslen på mentorer over for ledige borgere med psykiske problemer er stigende, hvilket afspejles i en markant vækst i de offentlige udgifter til mentorordningen fra 27 mio. kr. i 2007 til 527 mio. kr. i 2012. Men området er ureguleret, og de forskellige mentortilbud kan variere meget. Dette projekt vil derfor kortlægge brugen af mentorer til udsatte ledige ved at indhente information fra dels målgruppen, dels mentorerne og dels jobcentre, sagsbehandlere, handicaporganisationer og andre aktører med mentortilbud. Den omfattende datamængde skal bruges til at kvalificere mentorordningerne og præcisere de krav, som mentorer bør opfylde for at kunne støtte og vejlede psykisk sårbare borgere bedst muligt. Resultaterne samles i en hvidbog og fremlægges på en konference for relevante parter. Formålet med projektet er i sidste ende at styrke mulighederne for, at ledige med psykiske problemer fastholdes, eller inkluderes, på arbejdsmarkedet.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet
Støttet beløb
767.100 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Formidlingen startede allerede på et tidligt tidspunkt i projektforløbet, fordi vi hurtigt kom i kontakt med væsentlige interessenter. Derfor har der undervejs og især i det seneste halve år været intens mødeaktivitet rundt omkring i landet, hvor resultater og observationer fra undersøgelsen er fremlagt og debatteret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Formål, mål og resultater er opfyldt, henholdsvis opnået fuldt ud. Når jeg i vurderingen ikke markerer 10, er grunden, at vi også ønsker en effekt af projektet i den forstand, at vi naturligvis gerne ser, at jobcentre og andre interessenter anvender undersøgelsens resultater. Derfor er der allerede i forbindelse med undersøgelsen gennemført en betydelig formidlingsindsats, der vil blive afsluttet med en konference.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er ikke stødt på problemer i forbindelse med undersøgelsen, og da vi har opnået, hvad vi ville, er det umiddelbart vanskeligt at se, hvad vi kunne have gjort anderledes.