Søg støtte

Søg

Selvevaluering

"Mere bevægelse på skemaet"

CKU Vendsyssel

Om donationen

Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
CKU Vendsyssel
Støttet beløb
40.000 kr., år 2023
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Cyklen bliver passet på. Låst både med alm. cykel lås, samt kædelås. Pedellerne har givet den en fast plads i garagen, hvor den er nem at komme til. Den har ligeledes været til forårs syn.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har indkøbt en Duo-cykel. Cyklen står til rådighed i skolens bookingsystem og kan bookes af alle på skolen. Det er især et rigtigt godt redskab til "endorfingivende aktivitet" for skolens gruppe af udviklingshæmmede.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har haft et stort udbytte af cyklens gavnlige effekt i efterår, sommer og forår. Duo-cyklen anvendes ligeledes hvis hold C skal på tur i bybilledet, og klassens blinde dreng skal med. Så kan han bruge ressourcerne på at indtage ny viden og ikke på at komme fra A-B på gå-ben. Har en elev haft en "off-dag" er vi cyklet ud i naturen. Det har haft en mærkbar virkning.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet