Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Midler til idrætsdag og cykler

IFK 09

Om donationen

IFK 09 er en idrætsforening for psykisk sårbare borgere i Kolding Kommune, og den tilbyder en lang række aktiviteter såsom boldspil, cykling og ridning. Hvert år afholder foreningen en idrætsdag for hele det socialpsykiatriske område i kommunen med det formål at styrke sammenholdet og øge deltagernes selvværd og psykiske velbefindende. Denne donation går til idrætsdagen samt til indkøb af tre gode cykler, så foreningens cykelhold får mulighed for at deltage i større cykelløb.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
IFK 09
Støttet beløb
31.800 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
vi har skabt øget interesse for vores idræstforening, vi har kunne viderformidle kontakter til fx linedanser foreningen

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Idrætsdag vi havde en fantastik dag med en et ok frem møde, der muligheder for at afprøve forskellige aktiviteter badminton, tennis tæppecurling cykling og meget mere. borgerne valgt ud fra deres ønske og formåen, hvilken aktivitet de ønskede at deltage i. der var fælle opvarmning ,line dans, og fælles spisning, som var en vigt del af set sociale indkøb af cykler har været en lidt mere bøvlet proces, fordi vi havde fået et tilbud på en udgået model, men vi fandt en anden tilsvarende men lidt dyrer. in

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgt aktiviter var gode, de genkendelige aktiviter var der størst fremmøde ved, de mindre kendt blev inspiceret, til måske næste gang.