Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Min egen Hoveddør

plejecenter Skanselyet

Om donationen

Plejecenter Skanselyet har 17 demente beboere, som har svært ved at orientere sig og kan til tider ikke genkende døren til deres egen bolig. Denne donation skal gå til et projekt, hvis formål er at øge trygheden blandt beboerne på plejecentret ved at kreere ”nye døre” i form af folie. Hver beboer får påsat en folie af en dør, som de har kendt tidligere i deres liv, på deres nuværende dør, så de nemmere kan finde deres bolig. Projektet har været en stor succes på andre plejehjem, hvor foliedøren har været med til guide beboerne og dermed øge deres tryghed.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
plejecenter Skanselyet
Støttet beløb
43.652 kr., år 2017
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Grundet respekt for beboernes valg og involvering af deres pårørende, er vores projekt forsinket uden formålet og substansen bliver ændret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Støtten fra Trygfonden har været eksistens grundlag for at kunne igangsætte projektet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Involveret de pårørende tidligere i forløbet.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende