Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mindfulness for pårørende

BEDRE PSYKIATRI - Ballerup/Gladsaxe/Herlev/Furesø

Om donationen

Dette projekt har til formål at hjælpe pårørende til psykisk syge, som oplever en hverdag med store udfordringer og ofte præget af stress, magtesløshed, konflikter og mismod. Projektet vil tilbyde de pårørende mindfulness-grupper, som har vist sig at kunne hjælpe med at holde det stress og pres fra dørene, som mange pårørende til psykisk syge befinder sig i. Inden for mindfulness arbejdes der med en enkelt form for meditation, som er nem at gå til for de fleste, og som skaber de bedste betingelser for indre ro, glæde og overskud. Derudover vil grupperne også arbejde med en række temaer såsom skyldfølelse, tabu, isolation, konflikthåndtering og positiv kommunikation, som kan hjælpe de pårørende til bedre at håndtere hverdagens udfordringer. Et gruppeforløb vil bestå af cirka otte sessioner af to timers varighed.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
BEDRE PSYKIATRI - Ballerup/Gladsaxe/Herlev/Furesø
Støttet beløb
46.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mindfulnessgrupper indgår nu i foreningens vifte af mulige tilbud og aktiviteter for pårørende til psykisk syge. Men gennemførelsen er konkret udfordret af, at den økonomiske ramme, som lokalafdelinger får stillet til rådighed, ikke er udvidet fremadrettet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har gennemført de to gruppeforløb med hver 8 undervisningsgange á to timer. Deltagerne har tilkendegivet i evalueringen, at de blev styrket til at have mere fokus i hverdagen i forhold til de omtale udfordringer, som er et livsvilkår i en familie med mennesker med psykisk sygdom.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Tilbuddet om mindfulnessgrupper for pårørende til psykisk syge er et særdeles relevant, som en ekstra vej til at fokusere og bevidst handle i forhold til de mange udfordringer som pårørende. Det er derfor først og fremmest et velegnet supplement til foreningens mere generelle samtale/netværksgrupper for pårørende til psykisk syge. Grupperne kan være udfordret på, at ikke alle deltagere kan overskue/magte at deltage i alle sektioner - og det er vigtig at understrege ved nye forløb, at deltagerne får maximal udbytte af deltagelsen ved at deltage hver gang.