Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mini-fællesskaber

SIND Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling v/Randi Kristensen, formand

Om donationen

Mange psykisk sårbare oplever ensomhed, som de har svært ved på egen hånd at bryde ved at opsøge og deltage i de fællesskaber, der er i fx foreninger. SIND arbejder for bedre vilkår for psykisk syge og pårørende, bl.a. ved at skabe aktiviteter og fællesskaber, der er overskuelige for målgruppen. Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling vil med denne donation skabe og udvikle mini-fællesskaber i sammenhæng med deres eksisterende besøgsvennepar-ordning, som pt. har flere på venteliste. Nogle borgere har kun overskud til at indgå i kontakt med én person, men andre vil have stor glæde og gavn af flere relationer. Donationen skal således bruges til både at rekruttere flere frivillige besøgsvenner og til at udvikle og understøtte mini-fællesskaber på tværs af besøgsvennepar og eventuelt med ekstra borgere fra ventelisten.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
SIND Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling v/Randi Kristensen, formand
Støttet beløb
227.500 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det et gået godt, og folk kommer til, men nogle falder også fra igen

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
se det uploadede dokument ;0)

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Man kunne måske gøre noget for at de frivillige besøgsvenner lærer hinanden bedre at kende, så det er dem, der tager skridtet til at besøgsvenne-parrene mødes

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle