Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Modtagelse af patienten i ITA

Nordsjællands Hospital - Hillerød

Om donationen

Internationale og nationale studier påviser sammenhængen mellem modtagelse af patienter og sygelighed eller dødelighed, hvorfor modtagelsen af intensivpatienter kræver en yderst korrekt og effektiv håndtering. Dette projekt har derfor til formål at gennemføre en simulationstræning af 80 sygeplejersker og 20 læger. Målet er således, at 90 pct. af alle intensivmodtagelser foregår ud fra den bedste model, og at antallet af utilsigtede hændelser dermed mindskes.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Nordsjællands Hospital - Hillerød
Støttet beløb
62.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er stadig mulighed for at gøre hver eneste modtagelse mere sikker. EX at alle tage modtagervognen med på stuen, dette bliver nu italesat over for dem som ikke bruger principperne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Personalet der deltog i simulationstræningerne, opnåede ny indsigt uanset om det var nye eller erfarne personaler.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
personale fra projektgruppen, blev nødt til at forlade gruppen. En pga nyt job, en anden pga orlov. vi valgte ikke at udvidde gruppen, det kunne måske have været en fordel.