Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Motion, social sundhed

Diabetes 2 motivations grupperne i Brønderslev kommune, vi har 3 hold i alt.

Om donationen

Mange føler skyld og skam, når de får diabetes. De ved ikke, hvad de må spise, ligesom de har svært ved at komme i gang med motion. Med donationen vil Diabetes 2 motivationsgrupperne i Brønderslev Kommune derfor etablere et projekt for personer med diabetes 2 med ugentlig motion, mindfulness-kurser og fælles madlavning. Indsatsen skal gøre deltagerne bevidste om, hvor meget det betyder for deres sygdom, at de dyrker motion og er i harmoni med sig selv for at undgå følgesygdomme.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Diabetes 2 motivations grupperne i Brønderslev kommune, vi har 3 hold i alt.
Støttet beløb
17.150 kr., år 2021
Delmål
Andet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg syntes vi er nået så godt i mål med vores projekt, alle har være positiv og mødt op til alle vores aftner, madaftner og mindfulness. Hvis noget kunne laves om ???? Ja så kunne det være et ønske om flere gange mindfulness, da det i den grad, hjælper på vores Diabetes og stress i forbindelse med det.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har haft et godt projekt forløb, med motion, mad og mindfulness. Vi har 3 hold med i alt : 46 personer, som har deltaget aktivt i det hele. Der har været glæde, interesse, humør og socialt samvær på alle tre hold. Dog har torsdags holdet haft udfordringer p.g.a corona, så de har ikke hold så mage madaftner.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde 6 gange mindfulness fordelt på 3 hold, hvilket vi havde bestemt p.g.a afstand og risiko for smitte med corona. jeg Tove Brix deltog på alle 6 aftner, for at få en fornemmelse af hvad deltagerne syntes om det, og om de kunne bruge tilbuddet til noget, mange tilkende gav at de kunne bruge mindfulness i deres hverdag, nogen kom tilbage i fortalte at de var kommet til at sove bedre, så helt bestemt noget der var gavnligt. Madaftner var et hit :)