Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Multibane til udsatte børn

Julemærkefonden

Om donationen

Julemærkehjemmet Skælskør har plads til 48 børn i alderen 7-14 år, som bor på Julemærkehjemmet i 10 uger ud af det samlede forløb på seks måneder. Under opholdet får det enkelte barn hjælp til såvel den mentale som den fysiske sundhed, og der er skoleundervisning i små hold af fem-seks elever. Med donationen kan Julemærkehjemmet etablere en ny og større multibane som erstatning for den bane, der er udtjent, så børnene fortsat kan være fysisk aktive.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Julemærkefonden
Støttet beløb
71.227 kr., år 2022
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Anlægget har ikke haft behov for at blive efterset endnu, men det indgår i den samlede vedligeholdelse af hele Julemærkehjemmet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er indfriet til fuld. Målet var at få en ny multibane, og det har vi fået og børnene er glade for at benytte den.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej, vi ønskede en ny multibane og fik etableret en ny multibane. Målgruppen er dog større end angivet. Vi har ca. 240 børn på ophold om året på Julemærkehjemmet Skælskør. Jeg har estimeret målgruppen ud fra, at multibanen kan holde i 10 år.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet