Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Musik i psykiatrien

Psykiatrien Syd

Om donationen

Glæden ved sang og musik giver gode sociale fællesskaber og oplevelser. Voksenafsnittet i Psykiatrien Syd har et gammelt klaver, der bl.a. bruges til morgensamling, men det trænger til at blive stemt. Denne donation går til et el-klaver og en guitar, som Psykiatriafsnittet vil bruge til både morgensamlinger samt arrangementer med musik via musikskole eller frivillige musikudøvere.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Psykiatrien Syd
Støttet beløb
12.000 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Morgenmøderne med sang og musik fortsætter, og derudover satser vi også på de lidt større sang og musik arrangementer x 1 i kvartalet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
- Pt. der kan spille nyder at spille på el-klaveret og guitaren, til egen og fælles opmuntring. - Vi bruger ofte musikinstrumenterne til vores morgen samling, hvor vi synger flere sange. - Vi har haft et efterårs-sang arrangement hvor en tidligere patient, kom og spillede klaver og ca. 20 patienter(tidligere og nuværende) og personaler sang efterårssange i 3. kvarter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej