Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Musikinstrumenter

Børnehaven Stendalen

Om donationen

Børnehaven Stendalen har 38 børn på almindelige børnehavepladser og 30 børn med fysiske og psykiske handicaps. Sidstnævnte gruppe har ofte svært ved selv at bevæge sig rundt på legepladsen, og flere har brug for voksenhjælp for at komme omkring. Derfor ønsker børnehaven at etablere et udendørs område med musikinstrumenter, som er let tilgængeligt for alle børnene i institutionen. De handicappede børn vil således opleve selv at kunne vælge aktiviteter og får samtidig stimuleret deres forskellige sanser på en beroligende måde.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Børnehaven Stendalen
Støttet beløb
50.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Læringsrummet med instrumenter er skabt. Når nogen spiller, tiltrækker det altid flere børn. Alle børn kan selvstændigt tilgå instrumenterne, og der høres små melodier fra begge legepladser.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har med instrumenterne kunnet skabe et udendørs læringsrum, hvor børnene selv kan skabe musik.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har valgt instrumenter der komplimenterer hinanden. Vi har valgt at instrumenterne står i umiddelbar nærhed af hinanden, selv om det er på to legepladser, så kan musik fra den ene legeplads opfordre til musik på den anden. Vi kunne udbygge vores læringsrum med musikinstrumenter på legepladsen, så der kom flere forskellige musik muligheder.