Søg støtte

Søg

Selvevaluering

musikterapi mod skizofreni

Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital
Støttet beløb
3.060.750 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er blevet formidlet dels gennem en protokolartikel (bliver vedhæftet) og dels gennem møde med sundhedsstyrelse og med sundhedsordførere for De Radikale og Enhedslisten. Næstformand i regionen Ulla Astman har skrevet om musikterapiens muligheder i psykiatrien, bl.a. mennesker med skizofreni, i Altinget. Det har medført henvendelse til forskergruppen fra Region Syddanmark mhp at få implementeret musikterapi i psykiatrien der når handlingsplanen for psykiatrien træder i kraft i senest 22.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har gennemført projektet, men da målgruppen er meget vanskelig at motivere til deltagelse i forskningsprojekter opnåede vi kun at få 57 deltagere med i projektet ud af 199 der havde vist interesse og som vi havde aftalt første screening med. 65 formåede ikke at dukke op alligevel og 77 opfyldte ikke inklusionskriterierne. Vores oprindelige hypotese blev ikke indfriet men vi fandt bemærkelsesværdigt at både tilbud 1 og 2 hver for sig nedsatte de negative symptomer statistik signifikant.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det viste sig at begge tilbud gav signifikant reduktion af negative symptomer modsat hvad vi havde forudset. Set i bakspejlet var designet meget stramt (hver af de tre rating procedurer varede eksempelvis 1,5 time og der var 20 minutter med videooptagelse) - og dette viste sig at komme til at skræmme uforholdsmæssigt mange potentielle deltagere. Det var meget vigtigt at vi også lavede et semistruktureret interview med alle deltagere med 25 sessioner. Dette gjorde deltagernes oplevelser tydelige.