Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Når børn tager ordet og scenen

Scene N

Om donationen

Scene N er et gratis scenekunsttilbud for børn på Nørrebro i København. Målgruppen er særligt udsatte børn samt børn med mangfoldige baggrunde, og donationen går til forskellige aktiviteter, der skal få børnene, hvoraf mange ikke har et forhold til kunst, til at opleve at være en del af en kunstnerisk proces. Aktiviteterne tæller bl.a. skoleworkshops på lokale folkeskoler og brobygningsforløb i de boligsociale områder, hvor de deltagende børn får et scenekunstnerisk grundforløb og derigennem en relation til de udøvende kunstnere, som kan hjælpe dem på længere sigt.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Scene N
Støttet beløb
65.000 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Rigtig mange at de deltagende børn fastholdes i længere perioder, nogle gennem et par år andre i 6-7 år. Dette betyder også at vi i løbet af projektet har haft overskud til at fokusere på forankring af Scene N på Nørrebro gennem etablering af samarbejder med lokale kultur- og fritidsinstitutioner, samt deltagelse i fx børne- og ungenetværk på Ydre Nørrebro.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets aktiviteter har i nogen grad bidraget til rekruttering af børn fra udsatte boligområder og med mangfoldige baggrunde. Vi oplever en mangfoldighed af socioøkonomiske baggrunde, diagnoser og mistrivsel, og at den mangfoldighed de deltagende børn med anden etnisk baggrund repræsentere i højere grad bliver usynlig, idet de kulturelle forskelle ikke bliver fremtrædende i Scene N´s fællesskab. Det har fået os til at tale om en ny form for udsathed, der handler om mistrivsel blandt børn.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever at vores aktiviteter i de boligsociale områder er velbesøgte mens vi er der, men at det er svært at rekruttere og fastholde disse børn i vores længerevarende scenekunstværksteder. vi tror dog fortsat på at vores tilstedeværelse i de boligsociale områder bidrager til kendskab til vores aktiviteter. Derimod har skoleworkshops i høj grad bidraget til rekruttering. Alle øvrige aktiviteter har bidraget til fastholdelse og skabelse af et inkluderende og kreativt fællesskab, som vokser.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start