Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Naboskab Følgeskab Fællesskab

Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm

Om donationen

I 2016 etablerede Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm projektet Naboskab, Følgeskab Fællesskab, som drives af frivillige kræfter. Projektet giver socialt ekskluderede en plads i fællesskabet, mindsker ensomheden og øger livsglæden blandt de ældre Hørsholm-borgere. Frivillige følgevenner sørger for at invitere de ældre borgere med til aktiviteter, hvor de møder andre mennesker og hjælper dem ind i sociale fællesskaber. De frivillige vil gerne arrangere en årlig bustur for de ældre, og donationen dækker udgifterne i den forbindelse.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm
Støttet beløb
16.370 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Blå Time er fortsat i en ressource gruppe bestående frivillige. Ressource gruppen vil fortsat stå for at planlægge og afvikle aktiviteter i Blå Time

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På grund af Corona var vi nødt til at skubbe projektet og justere lidt i forhold til den oprindelige plan. Men netop på grund af Corna var projektet ekstra vigtigt i forhold til at få gang i fællesskabet igen. Der er tale om en ret skrøbelig gruppe ældre som har haft det svært med at sidde ene isolerede hjemme under Corona. Fællesskabet er vigtigere en nogensinde før.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi synes ikke at noget skulle have være gjort anderledes. Alle som havde mulighed for det deltog. Tilfredsheden blandt deltagerne var stor og man kunne i høj grad mærke glæden ved fællesskabet. På grund af Corona har vi kun kunne afvikle de to første turer i projektet. d. 25. maj blev turen til Nivågård afviklet. d. 28. juni blev turen til Blixenmuseet afviklet. Den sidste tur er planlagt i oktober 2022, det er skubbet lidt af hensyn til ikke at få for stramt et program.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle