Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Naturbaseret Terapi i Møllebæk

Kolding Kommune, Sundhedscenter Kolding

Om donationen

Stress er et voksende problem i det danske samfund. I Kolding viser en sundhedsprofilundersøgelse bl.a., at 24 pct. af de adspurgte oplever et højt stressniveau, og at stressniveauet er særlig højt for de borgere, der står uden for arbejdsmarkedet. Kolding Kommune har tidligere med gode resultater afprøvet en terapiskovhave i Terapihaven Møllebæk, der var designet til at støtte de stressramtes behov for oplevelser i naturen. Med denne donation kan kommunen nu udvide Terapihaven Møllebæks kapacitet, så flere borgere i Kolding kan få adgang til støttende aktiviteter. Aktivitetshaven, der vil stå færdig ved udgangen af 2019, har også modtaget midler fra andre parter.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Kolding Kommune, Sundhedscenter Kolding
Støttet beløb
1.790.000 kr., år 2018
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er stor interesse blandt borgere og fagprofessionelle i at anvende Terapihaven Møllebæk. Politisk og ledelsesmæssigt er opbakning og Møllebæk er solidt forankret i Kolding Kommunes sundhedsområde og kvalificerede sundhedsfaglige indsatser tilbydes. Dette skyldes bl.a. kompetenceudvikling af medarbejdere og information om forløbene til samarbejdspartnere. Pga. stor interesse tilbydes kommuner, uddannelsesinstitutioner og frivillige foreninger workshops i Møllebæk mhp. viden og inspiration.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I alt har 1252 borgere og medarbejdere været igennem gruppeforløb i Møllebæk, enten i form af et længerevarende "rehabiliteringsforløb", kompetenceudviklingsforløb eller i form af kortere workshops. Målene er i høj grad blevet indfriet både i forhold til antal deltagere og i forhold til deltagernes udbytte af forløbene. For nærmere uddybning anbefales det at læse den vedhæftede rapport ”Evaluering af projektet Naturbaseret Terapi i Møllebæk”, hvor forløb og resultater er grundigt beskrevet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
- Det kunne overvejes, om anlægsarbejdet ikke skulle have foregået samtidig med, at borgere og medarbejdere har været i forløb, pga. periodevise støjgener og logistiske udfordringer. MEN på den anden side, har det givet mulighed for løbende at samle nye indsigter, så der kunne evalueres/korrigeres undervejs, ligesom ventelister til forløb er undgået - Større stringens i forhold til de anvendte evaluerings- og effektmålingsmetoder - Fremfor en fælles manual skal udarbejdes manual for hver gruppe

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle