Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Naturklub

Red Barnets Familieoplevelsesklub i Svendborg

Om donationen

Red Barnets Familieoplevelsesklub i Svendborg oplever stor tilslutning til deres arrangementer i naturen og ønsker derfor at etablere en Naturklub for børn og unge i Svendborg Kommune. Naturklubben vil være for udsatte børn og unge, som mangler et fællesskab. Med donationen kan der indkøbes diverse materialer til opstart af projektet i form af regnslag, pavillon, spader og materiale til etablering af bål.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Red Barnets Familieoplevelsesklub i Svendborg
Støttet beløb
10.000 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som skrevet tidligere, er det desværre ikke lykkedes at få startet Naturklubben. Vi arbejdet målrettet på at få den startet her i foråret 2022. Vi har indledt et samarbejde med naturskolen, og har også fået henvist børn fra de sociale myndigheder.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har desværre ikke fået opstartet Naturklubben endnu. Vi har aftalt et fremtidigt samarbejde med Naturama i Svendborg og Naturskolen, men grundet Corona er det ikke kommet i gang endnu. Vi forventer og har aftalt, at det starter op i foråret 2022.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er desværre endnu ikke lykkedes for os, at få opstartet naturklubben. På grund af Corona, er der ikke kommer hverken frivillige eller børn nok, som har tilmeldt sig klubben. Vi har indledt et samarbejde med Naturskolen i Svendborg, og håber derved, at få startet Naturklubben.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start