Søg støtte

Søg

Selvevaluering

NatuRo - Unge i trivsel

Fredensborg Kommune

Om donationen

Partnerskabet Gang i Fredensborg mellem Fredensborg Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland arbejder med at benytte naturen i den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme. Et af fokusområderne er mental sundhed og forebyggelse af stress, angst og depression hos voksne. Ifølge en rapport fra Sundhedsstyrelsen er forekomsten af depression og angst hos unge under 18 år tredoblet siden 2006. Med donationen ønsker Gang i Fredensborg derfor at udvide deres målgruppe til også at inkludere unge i alderen 15-18 år. Initiativet skal afhjælpe den negative udvikling i de unges mentale sundhed og reducere risikoen for at udvikle psykiske symptomer eller lidelser senere i livet.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Fredensborg Kommune
Støttet beløb
300.000 kr., år 2020
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet blev afsluttet fordi vi ikke formåede at rekruttere deltagere til det, så det er ikke blevet forankret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets formål var todelt, hvor den ene del handlede om at udvikle og afprøve et forløb, den anden om rekruttering. Den første del lykkedes relativt godt, da vi har udviklet og gennemført et forløb der blev taget godt i mod af den lille håndfuld der deltog. Desværre viste det sig at rekruttering var en uoverstigelig udfordring til trods for en massiv indsats der var rettet både mod de unge selv, deres voksne pårørende samt kolleger og fagpersonale som bakkede op om projektet fra start af.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplevede at aktiviteterne i forløbet fungerede godt og efter hensigten. Hvis vi havde fået mulighed for at gennemføre flere forløb, ville vi arbejde med flere måder at gribe de reflekterende samtaler an på, da der var stor forskel på deltagernes alder og modenhed. Her ville en større gruppe give større mulighed for at sparre med ligesindede. Omvendt fik de få deltagere der var i forløbet mere individuel opmærksomhed fra instruktørerne.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet