Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Naturoplevelser på plejehjem

Plejehjemmet Sifsgården

Om donationen

Beboerne på Plejehjemmet Sifsgård skal gennem to år tilbydes udendørs aktiviteter hver anden uge i selskab med en naturvejleder og flere frivillige. Der vil være temaer som trækfugle, svampe, forårsbebudere mv. på programmet. Turene suppleres med besøg af naturvejlederen på plejehjemmet bl.a. for de beboere, der er dårligst stillede og ikke kan komme med på tur. Målet er at styrke beboernes oplevelse af frihed og forbedre deres livskvalitet.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Plejehjemmet Sifsgården
Støttet beløb
157.400 kr., år 2019
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
de frivillige som er tilknyttet projektet er meget vigtige for projektets gennemførsel. vi har haft stor held til at finde fantastiske engagerede frivillige til projektet og også at sammentømre dem til en enhed via frivilligpleje som f.eks. julefrokosten.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
projektet har skabt mange dejlige ture og oplevelser for beboerne på Plejehjemmet. oplevelserne har været populære og efterspurgte og turene er blevet rost til skyerne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
turene ud af huset viste sig at være mest efterspurgt blandt målgruppen. dermed kunne man med fordel have brugt flere ressourcer på ture også i vintermånederne. her manglede vi midler til entréer til f.eks. naturhistorisk museum

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende