Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Netværksdag om senfølger

Landsforeningen Spor

Om donationen

Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Landsforeningen Spor
Støttet beløb
59.850 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mangler endnu at dele erfaringerne med henblik på efterfølgelse af andre.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet om at skabe en tryg ramme for de frivilliges deltagelse blev mere end opfyldt. Som en af deltagerne udtrykker det: "Det var den dag, jeg lærte, at jeg ikke er dum. At jeg også har noget at bidrage med." Succesen skyldtes mødets tilrettelæggelse efter "det runde bords princip" hvor alle får et bestemt antal minutters taletid, hvad enten man er formand, forsker eller frivillig med brugerbaggrund. Dagen sluttede af med at alle deltagere blev inviteret med på den irske ambassade, hvor Irlands ambassadør Cliona Manahan holdt en tale til ære for de frivillige i Spor. Dette kom i stand i kraft af One in Four deltagelse i mødet, og Spors internationale netværk med lignende organisationer er blevet forstærket i kraft af dagen. De frivilliges netværk blev også styrket og nye arbejdsgrupper og projekter er allerede udsprunget af det kendskab til hinandens interesser, som mødet bibragte. Arrangørgruppen er dog stadig i gang med at skrive erfaringerne fra dagen sammen, da nøglepersonen har været ramt af sygdom i en længere periode. Men nu er der taget hul på at lytte optagelser fra dagen igennem, og sammenfatte pointerne. Vi er derfor endnu ikke i mål på dette ene punkt, om at dele erfaringerne fra dagen med andre lignende organisationer, men det kommer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I bagklogskabens lys skulle vi have haft flere med i arrangørgruppen, da nogle blev ramt af sygdom undervejs.