Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Netværksgrupper pårørende

Ældre Sagen

Om donationen

At være nært pårørende til et menneske med psykisk sygdom kan være svært, og det er ofte forbundet med både skam og tabu. Derfor tilbyder Ældre Sagen Langeskov-Munkebo mulighed for deltagelse i netværksgrupper sammen med andre i samme situation. Planen er også at give mulighed for at netværke til forskellige kulturelle arrangementer og aktiviteter, så deltagerne kan få fælles inspirerende og positive oplevelser. Donationen går til oprettelse af netværksgrupper, kulturelle aktiviteter og markedsføring af tilbuddet.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Ældre Sagen
Støttet beløb
20.000 kr., år 2022
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har opnået målet der hedder mindst 3 grupper. Men vores ønske om at placere grupperne i vores tre hovedbyer, er ikke opnået endnu. Alle tre grupper er placeret i Munkebo. Men samtidig så er der nu 48 pårørende hvor målet var 30. Så vi tænker at over tid skal det nok komme til de andre hovedbyer også. Nu har vi også fået et fast lokale i Langeskov pr. 1/9 og vi tænker at det vil gøre det nemmere at etablere grupper der også.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den efterfølgende dialog med fonden har gjort at vi inviterede 48 pårørende med på udflugt til Broholm Slot på Fyn.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med hensyn til netværksgrupper for de pårørende til demente er vi nået længere end forventet. Med hensyn til netværksgrupperne for pårørende til psykisk sårbare er det lidt anderledes. At være psykisk syg/sårbar er fortsat forbundet med stor tabu som ældre pårørende. Og vi har eksempler på borgere med dobbeltdiagnose Skizofreni/Alzheimers, hvor de pårørende vælger at deltage i grupperne for pårørende til demente. Vi på at finde et andet navn til grupper for pårørende til psykisk syge.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende