Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Nudge for Sundhed

Fødevarestyrelsen

Om donationen

Donationen går til at udvikle adfærdsbaserede værktøjer til supermarkederne, der skal få flere danskere til at vælge frugt og grønt, når de handler. Undersøgelser viser, at mange danskere gerne vil spise mere frugt og grønt. Projektet skal derfor hjælpe danskerne med at træffe sunde valg på indkøbsturen ved at udvikle ”nudges” (små ”skub”), som testes i udvalgte supermarkedskæder. De bedste løsninger samles i en Nudge for Sundhed-værktøjskasse, som gøres offentligt tilgængelig, men særligt målrettes supermarkedskæder i Danmark. Bag projektet står en bred kreds af myndigheder, adfærdsforskere og nudgingeksperter, supermarkedskæder, producenter og grossister, handels- og forbrugerorganisationer samt NGO’er fra sundhedsområdet. På kort sigt er forventningen, at projektet vil have en positiv indvirkning på danskernes kost, så flere lever op til de officielle kostråd. På længere sigt er målet at forbedre den generelle sundhed og sikre, at færre danskere udvikler livsstilsygdomme som følge af forkert kost.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Fødevarestyrelsen
Støttet beløb
500.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Følgende aktiviteter har skabt fundamentet for, at aktørerne, der bærer projektet videre, kan forankre løsningerne: 1) adfærdsløsninger er blevet udviklet, 2) relevante aktører er blevet inddraget, 3) løsningerne er overførbare til alle butiksformater og har lave omkostninger samt et lavt ressourceforbrug, 4) forankringsmøder er afholdt. Forankringen i supermarkeder tager dog tid, da både adfærdsarkitekturen i supermarkederne samt beslutningsprocessen i så store organisationer er kompleks.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
En Nudge for Sundhed-værktøjskasse med ni løsninger er blevet udviklet og bliver snart offentlig tilgængelig, så alle supermarkeder har mulighed for at hjælpe forbrugerne til at få mere frugt og grønt i kurven. Fire af de ni løsninger er blevet testet i supermarkedseksperimenter. I overensstemmelse med det overordnede mål førte den mest succesfulde løsning til en 66,7% stigning i det daglige salg af blåbær i testbutikkerne (statistisk signifikant). De øvrige effekter var mere begrænsede.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter var i høj grad de rigtige til at nå vores mål, da de bygger på best-practice tilgange i arbejdet med adfærdsændringer. Gennem aktiviteterne udviklede vi løsninger med videnskabeligt dokumenterede effekter samt identificerede løsninger, med behov for yderligere justeringer. I projektet lærte vi, at det er kombinationen af nudges i en løsning, der er essentiel, ift. adfærdsændringer. Denne viden gav anledning til justeringer, som man med fordel kan teste i senere projekter.