Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ny energi til de pårørende

Parkinsonforeningen

Om donationen

Parkinsonforeningens Fynskreds har oprettet lokale pårørendegrupper bestående af ægtefæller/samlevere til parkinsonramte personer. Grupperne mødes et par timer hver 6. uge, hvor de henter energi og gode råd til at klare hverdagen. Med donationen kan der afholdes et fælles arrangement for pårørendegrupperne med en enkelt overnatning, hvor der vil være foredrag ved en pårørenderådgiver fra Odense Kommune, aktiviteter til at skabe relationer, walk-and-talk sessioner mm. Det skal give de 30 pårørende, som kan deltage, mulighed for at få ny viden og skabe netværk til flere personer, som de kan dele erfaringer med.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Parkinsonforeningen
Støttet beløb
15.000 kr., år 2023
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret i de enkelte pårørendegrupper, hvor samtalerne vil køre videre. Men det vil også vise sig i løbet af det næste år, når de pårørende mødes til forskellige arrangementer i Parkinson-regi.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
26 pårørende deltog i arrangementet - 2 var med på deltid. I evaluerings-skemaet svarede 24, at de havde lært nye at kende. 16 svarede, at de har fået udvidet deres netværk - og 9 svarede at det havde de på sigt. 18 havde fået ny viden /tips til hverdagen og 3 var blevet bekræftet, 3 havde ikke lært nyt. 21 deltagere gave arrangementet 5 stjerner (max) og 3 deltagere 4 stjerner.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ud fra evalueringsskemaerne var det et meget vellykket arrangement. Alle havde lært nye mennesker at kende og fået udvidet netværket, hvilket jo var målet med arrangementet. Der er 65 tilknyttet pårørendegrupperne. 30 deltagere var meldt til, og 4 måtte desværre melde afbud pga. indtrufne omstændigheder i hjemmet. Det er nok ikke realistisk, at mere end ca. halvdelen deltager, da mange ikke kan tage hjemmefra den syge ægtefælle.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende