Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Nye rammer for fællesskabet

Ragnhildgadefonden

Om donationen

Huset Ragnhildgade 1 i København drives af Ragnhildgadefonden, som er en almennyttig fond. I mange år har huset lagt lokaler til forskellige kulturtilbud for borgere fra alle sociale klasser. Huset, der er et populært sted med flere end 30.000 besøg om året, er placeret i et belastet område, der har været påvirket af bandekonflikten de seneste år. Derfor skal donationen bruges til at forbedre udearealerne, så de i højere grad inviterer til brug af fællesskabet. Der skal bl.a. plantes buske og træer, og der skal etableres et aktivitetsområde med motionsudstyr, basketballbane, lille fodboldbane mv. De nye omgivelser skal øge trygheden i området og medvirke til, at flere vil færdes i området og deltage i aktiviteterne.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Ragnhildgadefonden
Støttet beløb
550.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som skrevet er der tale omkring fysiske tiltag, så deres tilstedeværende på grunden sikre at de fremskridt, der er sket som følge af etablering ikke forsvinder. Brugerne har derudover meldt tilbage, at deres økonomi er forbedret på grund af tilskuddet og man dermed har sikret deres tilstedeværelse på grunden i fremtiden, hvilket understegner at projektet er forankret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er blevet etableret de tryghedsskabende initiativer, som var ønsket. Hvilket som ønsket har fjernet muligheden og incitamentet for at utryghedsskabende elementer kan tage ophold på grunden. Det har derudover givet bedre rammer for de øvrige aktiviteter der er planlagt på grunden og tilslutningen hertil.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Efter dialog med brugerne, så stod det klart, at motionsudstyr, basket boldbane og en lille fodboldbane ikke var et ønske. Det er derfor ikke udført. Det burde have været undersøgt mere grundigt forud for projektet, hvad brugerne konkret ønskede sig, så projektet kunne være mere konkret tilpasset. Det stod i løbet af projektet klart, at brugerne udover lys, bum og beplantning af græs, etablering af blomsterbede i stedet ønskede en sammenkobling af ude- og indeareal.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start