Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Nyt fællesskab - Nyt liv

TC Sjælland selvejende institution

Om donationen

På Værestedet TC Taastrup kommer hjemløse, misbrugere og andre socialt udsatte borgere fra Vestegnen. På værestedet er der mulighed for, at gæsterne kan få et bad, vaske deres tøj og deltage i hyggelige sociale aktiviteter, som bordfodbold og fejring af fødselsdage. Der er desuden mulighed for, at de hjemløse kan få individuelle samtaler og hjælp til praktiske ting, som økonomi, bolig og kontakt til det offentlige. Med donationen kan værestedet fortsætte med at være et fast holdepunkt for de omkring 25 besøgende om ugen.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
TC Sjælland selvejende institution
Støttet beløb
150.000 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
TC Taastrup-Klippens arbejde har eksisteret i over 30 år (startede med "Klippen" på Vesterbro). Arbejdet er solidt forankret og fortsætter også udover projektperioden. Vi er lykkedes med at skaffe en del private givere som støtter os økonomisk. Herudover søger vi støtte fra forskellige fonde. Vi oplever en stor interesse fra vores målgruppe for at komme på vores værested og antallet af gæster er stigende. Vi har fastholdt vores frivillige medarbejdere og har fortsat 2 personer ansat på fuldtid.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i projektperioden motiveret 4 personer til at komme i behandling for deres misbrug. Mange af vores gæster på værestedet har ændret livsstil, fået nyt netværk og taget imod tilbud om mad, tøj, praktisk hjælp, individuelle samtaler mv. Min. 5 personer har fået permanent bolig og flere har genoptaget kontakten til deres familie. Nogle af vores gæster er startet i uddannelse/job. Antallet af gæster på værestedet har været min. 30 pr. uge. Vi har købt en større bil til det opsøgende arbejde.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Synes det har fungeret rigtig godt med ovennævnte projektindhold og aktiviteter. Vi har dog udvidet vores opsøgende gadeplansarbejde til også at omfatte Sundholm, som er Danmarks største herberg for mennesker med misbrugs/hjemløshedsproblematikker. Vi har ændret vores søndags brunch til frokost i stedet (dog ikke hver søndag).

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle