Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Oldestrik til Mødrehjælpen

Olde-strikke-holdet

Om donationen

Olde-strikkeholdet er en gruppe af kvinder i alderen 86-94 år, der strikker til et godt formål. Fælles for kvinderne er, at de alle har fået et synshandicap sent i livet, så den ugentlige strikkedag bruges også til at tale om deres handicap og dele erfaringer og oplevelser med ligestillede. Ellers strikker gruppen babytøj og legetøj, som bruges til barselspakker til kommende mødre, som følger et forløb hos Mødrehjælpen i Aalborg. Gruppen modtager garnrester, men kvinderne ser meget dårligt og kan kun strikke med garn i lyse farver. Denne donation går derfor til indkøb af nyt garn.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Olde-strikke-holdet
Støttet beløb
2.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Ældre, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet fortsætter som vanligt. Der er stabilt fremmøde og der er begrænset plads på holdet på grund af de særlige helbreds-udfordringer som deltagerne har. Det kommer nye deltagere på holdet i forbindelse med "varigt frafald" (=død) Nye deltagere bliver fundet i samarbejde med lokale konsulenter fra Dansk Blindesamfund, Aalborg.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gruppen af Olde-mødre, der strikker til Mødrehjælpen i Aalborg har eksisteret i flere år, hvor hyggen, samværet og de færdige pakker til Mødrehjælpen har været en stor del af fællesskabet. Pengene fra Trygfonden gjorde en stor forskel for kvaliteten af arbejdet. Nu var det muligt at købe materialer af god kvalitet, der var en fornøjelse at arbejde med for de ældre kvinder. Det færdige babytøj, legetøj og tæpper til Mødrehjælpen fik dermed også et løft - kvalitetsmæssigt. Der er afleveret mere end tyve barsels-pakker til Mødrehjælpen i november + en kasse med bl.a. nissehuer i babystørrelse, der kan deles ud i løbet af december. Målet er i høj grad indfriet og det har givet gruppen mod på at søge andre steder om støtte til nye projekter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Deltagerne er syns- og hørehandicappede og højt oppe i alderen. Det er vigtigt at tingene sker "som de plejer", for at deltagerne føler tryghed ved at deltage. Ændringer skal være minimale og varsles i god tid. Der har ikke været konkrete ændringer i denne periode.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start