Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Online fællesskaber for unge

Center for Digital Pædagogik

Om donationen

Center for Digital Pædagogik hjælper sårbare unge bl.a. gennem den digitale rådgivning Gruppechat.dk. Med donationen kan der afholdes to digitale fællesskaber for unge, som er blevet isoleret gennem næsten et helt års nedlukning med mistrivsel og ensomhed til følge. Hvert fællesskab vil tilbyde gruppeforløb, som skal styrke de unges handlekraft i eget liv, ligesom forløbene skal være indgang til et socialt fællesskab med andre unge.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Center for Digital Pædagogik
Støttet beløb
99.874 kr., år 2021
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er løbende delt viden om projektet, og både medarbejdere og frivillige er indstillet på at fortsætte med aktiviteterne. De digitale forløb er forankret 100% i rådgivningspraksis. De to forløb som også har haft fysiske aktiviteter, fortsættes i det omfang vores interne ressourcer tillader det, men forventes 1-3 gange årligt. CfDP vil anbefale andre kommuner at afprøve de konkrete samarbejdsmetoder i eget regi og rådgivningspraksis.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der blev afholdt 33 chats fordelt på 8 forskellige gruppeforløb, hvoraf 23 var chats henvendt til alle unge i midtjylland, og 10 chats var målrettet unge i Aarhus. Der deltog ialt 132 unge. To unge er inviteret til at blive ungementorer, og 1 takkede ja. Der er afprøvet og beskrevet 2 konkrete metoder til samarbejde mellem civilsamfund og kommunal rådgivning. Både de unge, medarbejdere ved Aarhus Kommune og de frivillige udtrykker at forløbene har været positive og har påvirket trivsel positivt

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde udfordringer med at få tilbuddet bredt ud i de enkelte afdelinger i Aarhus Kommune, og projektet kunne med fordel havde brugt flere ressourcer til at etablere solide samarbejdsrelationer med de medarbejdere som f.eks. er kontaktpersoner for unge, så flere unge fik kendskab til projektet. Udfordringen er ikke isoleret til dette projekt, men hænger sammen med at medarbejderne i Aarhus Kommune ofte præsenteres for nye ideer, hvorfor en mail eller flyer ikke er nok til at få opmærksomhed.