Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Opkvalificering af terapeuter

Psykologisk SamtaleCenter

Om donationen

Donationen går til kurser for frivillige i Psykologisk SamtaleCenter, som støtter og hjælper studerende og unge mellem 18 og 30 år gennem gruppesamtaleterapi. Foreningens frivillige er enten i gang med en kandidatuddannelse i psykologi eller færdiguddannede psykologer. Foreningen arbejder særligt med problematikker som stress, angst, depression og dårligt selvværd.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Psykologisk SamtaleCenter
Støttet beløb
9.000 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Især i supervisionerne er det lykkes os som forening at implementere den nye viden fra kurset, idet vi her aktivt har forholdt os til hinandens sager med afsæt i den eksistentielle tilgang. Vores supervisor har også været god til at indtænke metoden i de faglige drøftelser På grund af COVID19 har vi desværre måtte lægge en dæmper på antallet af fysiske møder udover supervision (herunder refleksionsdage). Det har derfor primært været i supervisionsrummet, at den nye læring er blevet konsolideret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med projektet blev i høj grad indfriet. I PSC havde vi i efteråret 2020 et glimrende kursus om eksistentiel metode i psykoterapi ved psykolog, Jonas Jarlkov. Her blev vi indført i forskellige måder at gå til samtaleterapi med unge indenfor rammerne af en eksistentiel tilgang, og fik i form af aktiverende øvelser lejlighed til at prøve metoderne af i praksis. Kurset var dermed i høj grad kvalificerende for vores terapeutiske praksis, og dermed vores daglige arbejde med vores målgruppe.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kursusaktiviteter er en rigtig god måde at opkvalificere os fagligt som terapeuter. Det kvalificerer os fagligt ved at give os nye perspektiver på terapi, tvinge os til at reflektere kritisk over vores praksis, og det giver os konkrete værktøjer, vi kan bruge til gavn for målgruppen i det daglige arbejde.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet