Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Oplæring og reintegration

Kirkernes Integrations Tjeneste

Om donationen

Kirkens Integrations Tjeneste (KIT) arbejder for at bekæmpe menneskehandel og har i flere år lavet opsøgende arbejde blandt nigerianske kvinder. De nigerianske kvinder er en udsat gruppe, og mange er traumatiserede, usikre og angste og ser deres fremtid som meget usikker. Fælles for dem er, at de mangler reelle muligheder i Nigeria og dermed ikke har incitament til at forlade Danmark og skabe sig en tilværelse i hjemlandet. KIT ønsker gennem dette projekt at igangsætte en indsats, der har som mål at få kvinderne i job i danske virksomheder, som har en filial i Nigeria. Kvinderne skal gennemgå et uddannelsesforløb i Danmark, der omhandler socialfaglig kapacitetsopbygning og konkret oplæring i specifikke job. KIT er i dialog med den danske ambassade i Nigeria, Dansk Industri og African Innovation Network, der kan hjælpe projektet på vej, og den nigerianske partner Media Village vil stille kost, logi og rehabiliteringsprogram til rådighed, når kvinderne returnerer til Nigeria. Målet er at give handlede, prostituerede kvinder fra Nigeria støtte og et fremtidsperspektiv, og der skal i første omgang rekrutteres 20 kvinder. Succeskriteriet er, at de 10 gennemfører forløbet og får ansættelse i Nigeria, samt at der indgås aftale med en-to danske virksomheder. Projektet kører i 2016 og afhængig af erfaringerne skal det fortsætte i 2017.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Kirkernes Integrations Tjeneste
Støttet beløb
204.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet fortsættes i 2017 og der bygges videre på erfaringer, der er gjort indtil nu.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har erfaret at målgruppen har vanskeligt ved at deltage i kursusforløb, der er kontinuerlige og foregår i dagstimerne. Derfor har vi i større grad fokuseret på at tilbyde workshops om natten i forbindelse med at der i forvejen er åben i Natcaféen Night Light Café, hvor brugerne har mulighed for at vælge til og fra hvad de vil deltage i. Dermed er projektets aktiviteter målrettet målgruppens udfordringer, men dette har samtidig betydet at færre brugere end forventet har gennemført kursusforløb.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som allerede nævnt har vi undervejs i projektet erfaret at kursusforløbets form ikke var direkte tilpasset målgruppens udfordringer, dermed har vi i projektperioden ændret aktiviteterne fra forløb til enkeltstående workshops. Eksempelvis blev der gennemført et kursus med titlen Build a Restaurant, der skulle forberede deltagerne på en fremtidig ansættelse i restaurant eller fødevareindustri. Forløbet blev gennemført, men med færre deltagere end forventet. Denne erfaring brugte vi til at ændre de længerevarende kursusforløb i dagstimerne til enkeltstående workshops om natten. dermed imødegik vi også brugernes skiftende situation og typisk korte ophold i Danmark.