Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Oplevelser for børn & familier

Red Barnet Sønderborg

Om donationen

Red Barnet Sønderborg har etableret tre klubber, som er ”Familieoplevelsesklubben”, ”Velkommen til Danmark klubben” og ”Familieklubben – Ukraine indsatsen”. Fælles for klubberne er, at de skal give udsatte børn og deres forældre i Sønderborg Kommune nogle gode oplevelser sammen med hinanden og sammen med andre familier, så de oplever, hvad det vil sige at være en del af et større fællesskab. Donationen er et tilskud til de tre klubber, så de fortsat kan invitere familierne med til hyggelige aktiviteter, hvor de kan styrke relationerne til hinanden.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet Sønderborg
Støttet beløb
50.000 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har lært meget, men det er også svært at implementere, da en del af forankringen også kræver finansiering. Vi har indarbejdet mange aktiviteter i et årshjul.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik afviklet oplevelserne med stor glæde og hvor fællesskabet var i fokus.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De forskellige aktiviteter har haft forskellige formål. Flere har oplevet vores natur (de gratis glæder) . Teateroplevelserne har givet en anden oplevelse og at man er en del af et større samfund. Vores sommerlejr har givet mulighed for fordybelse og større mulighed for styrkelse af relationer.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start