Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Oplevelsesklubben - ATT

Red Barnet

Om donationen

Red Barnet Odense tilbyder ”Oplevelsesklubben for traumatiserede flygtningefamilier” til børn og unge fra traumatiserede familier. Her får familierne mulighed for at mødes med andre familier samtidig med, at de tilbringer tid sammen med deres egen familie. Oplevelsesklubben tager disse børn og unge med ud til fællesaktiviteter, hvor de kan holde pause fra forældrenes sygdom. Der er 10 arrangementer om året fx bondegårdstur, ø-tur med færge, en tur til Hasmark Strand, besøg i den fynske landsby, julefest mm. Red Barnet Odense har et samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune omkring rekruttering af børn og familier til aktiviteterne og har derudover et samarbejde med Afdeling for Traume- og Torturoverlevere under Psykiatrien Syddanmark (ATT). Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år, samt søskende, fra krigstraumatiserede familier. Oftest har den ene eller begge forældre PTSD. Der er 10 arrangementer om året. TrygFondens støtte dækker entre og materialer
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet
Støttet beløb
20.000 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd, Kvinder, Unge, Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er tydeligt, at traditionelle og gentagne arrangementer, som de nævnte her er meget populære - der deltager rigtig mange familier i disse arrangementer og her møder de også nye familier, som vi inviterer via ATT.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Både børn og voksne har haft gode fælles oplevelser i 2021. Vi var stadig hæmmet af corona, men det lykkedes at gennemføre størstedelen af vores planlagte aktiviteter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Selv om vi ikke kunne gennemføre alle ture på grund af corona, er den store variation af turene med til at opfylde vores mål. Vi vil gerne give familierne andre oplevelser af kulturel karakter, så de også oplever den side af livet. Det har især stor betydning for børnene.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle