Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Overgreb sætter dybe spor...

Center for Voldtægtsofre

Om donationen

Omfanget af voldtægt og seksuelle overgreb i Danmark er ganske stort. Hvert år begås mellem 3.500 og 10.000 voldtægter, hvilket svarer til, at der minimum bliver begået en voldtægt hver tredje time. Seksuelle overgreb berører derfor flere tusinde danskeres liv og har store personlige omkostninger for ofrene, ligesom samfundet lider tab. Dette projekt indebærer en stor oplysningsindsats, der skal informere ofre for seksuelle overgreb samt deres pårørende om de støttemuligheder, der findes, og som et offer også har ret til, selvom overgrebet fandt sted for lang tid siden. Indsatsen skal samtidig oplyse fagfolk og samfundet generelt om de følger, som et seksuelt overgreb kan have hos ofrene, og at det kan betyde, at ofrene bliver traumatiseret igen, hvis de bliver mødt med tvivl, skyld og mistro fra omverdenen, når de søger hjælp.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Center for Voldtægtsofre
Støttet beløb
2.000.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet får ikke mulighed for at fortsætte i et nye projekt, men særlig e-læringsmaterialet til fagpersoner bliver forankret i undervisningen på politiskolen samt medicinstudierne. CfV er ved at udvikle fondsansøgning til udbygning af den nationale hjemmeside, hvor nærværende projektmaterialer også har hjemsted. Det kommende projektets formål er at sikre og udvikle relevant E-Health formidling til ofre, pårørende og fagprofessionelle.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har i høj grad nået sit mål, dog har projektet ændret form i forløbet, da det til at starte med skulle fungere som undervisning og fyraftensmøder til fagpersoner. Dette er blevet til udviklingen af et e-læringsmateriale der vil blive brugt på politiskolen samt medicinstudierne. Dertil er det frit tilgængeligt via centrets hjemmeside. Materialet er ligeledes allerede blevet testet på godt 500 studerende hhv politi og medicin. Kampagnen var ligeledes en kæmpe succes online, hvor flere tusinde unge engagerede sig i den og kommenterede og likede opslag og videoer. Samtidig har der været klienter, der har givet udtryk for at de har søgt hjælp fordi de har set kampagnen. Projektet opnåede ikke helt den ønskede PR effekt i form af artikler, men oversteg til gengæld forventningerne online.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den online kampagne ramte de unge, hvor de er. Der var højt engagement og kampagnen var en succes. Fagpersonerne har også været velvillige til at tage imod e-læringen som fik rigtige gode evalueringsresultater. Projektet har affødt oplysningsmateriale i form af video, skriftligt materiale og e-læringsprogram, der lever videre på vores hjemmeside og sociale medier, samt vil indgå i fremtidig formidling såsom undervisning.