Søg støtte

Søg

Selvevaluering

På togt med skonnerten Fylla

Red Barnet Vejen

Om donationen

Med donationen kan Red Barnet Vejen arrangere en tredages sejlads med skonnerten Fylla i det Sydfynske Øhav for 22 udsatte unge i alderen 12-16 år samt tre frivillige. De unge er blandt de 10 pct., der ikke kommer på ferie hvert år på grund af deres familiers begrænsede økonomiske, sociale eller kulturelle ressourcer. På sejlturen får de unge naturoplevelser og kan være med til stand-up paddling, badning, fiskeri samt undervisning i livredning og sømandskab. Aktiviteterne skal give de unge muligheden for at opbygge et fællesskab og nye relationer, som de kan få glæde af, når de vender tilbage til hverdagen.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet Vejen
Støttet beløb
48.500 kr., år 2023
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har sammen med Undomsskolen lavet et aktivitets program frem mod næste sommer. Aktiviteterne er planlagt i eller omkring skoleferierne (efterårsferie, juleferie, vinterferie, påske), hvor vi ved at de unge ikke nødvendigvis kommer nogen steder. Her får de mulighed for et afbræk, gensyn med de andre unge og de frivillige, samt nye oplevelser at fortælle om, når de kommer tilbage i skolen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Fylla blev desværre ramt af motorproblemer og turen dermed aflyst en uge inden planlagt påmønstring. Istedet fik vi hurtigt planlagt en dag til søs i ribbåd med GoSail i Lillebælt. Vi havde en fantastisk dag. Alle var glade. Der var begejstring og smil alle vegne, og alle hyggede sig og talte sammen. Vi så masser af marsvin, en enkelt sæl, en død pukkelhval, fik rundvisning på dækket på et marinehjemmeværns fartøj. Frokost i Paradisbugten. Masser af natur og hav, krydret med fart og skumsprøjt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der var for kort tid til at finde et erstatningsskib for Fylla. Det ville have været nr 1, men jeg synes at ribturen var et godt alternativ, der med kort varsel også dækkede natur, oplevelser og fællesskab i trygge rammer.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet