Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Pårørende- /samtalecafe

Bedre Psykiatri - Landsforeningen for Pårørende

Om donationen

Bedre Psykiatri vil med denne donation opstarte en café, hvor pårørende til psykisk syge og sindslidende kan mødes. Der er ofte et stort behov hos pårørende til psykisk syge og sindslidende for at tale om deres egen situation og udveksle erfaringer. I starten skal caféen være åben én gang om måneden. Målet er, at caféen på sigt skal være en stabil base for de pårørende, hvor de hjælper og støtter hinanden.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri - Landsforeningen for Pårørende
Støttet beløb
5.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ikke går ikke så stærkt som forventet. Langt sværere at starte end vi umiddelbart havde forventet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har ikke været i stand til at få caféerne etableret pga. manglende tilslutning. Vi gør en ny indsats i efteråret 2017.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Haft mere fodfæste i området samt mere frivillig hjælp udover de 3 personer i Bedre Psykiatris bestyrelse